موسیر خشک را چگونه استفاده کنیم؟

کاربرد انواع موسیر خشک؟ مانند سیر، تره فرنگی و پیاز، موسیر نیز یک نوع سبزی طعم‌دهنده است. موسیر گیاهی است از خانواده سیر و پیاز که در طب سنتی به عنوان داروی گیاهی از آن استفاده میشود و در پاسخ به این سوال که موسیر خشک را چگونه استفاده کنیم؟ هم باید گفت با توجه …

موسیر خشک را چگونه استفاده کنیم؟ ادامه »